Hopp til hovedinnhold
Første kataloghus med klimagassregnskap kommer fra Systemhus

"Oslo" er første kataloghus med klimaregnskap

Et klimagassregnskap for nye boliger er første steg på veien til å kunne ta bevisste og bærekraftige valg når vi bygger hus, sier Trond Lie, kjededirektør i Systemhus. "Oslo" er det første kataloghuset hvor utslippene av klimagasser er beregnet i hele husets levetid.

Klimaendringer er en av de største utfordringene i vår tid og utslippene skal ned. Det griper huskjeden Systemhus fatt i ved å starte med å beregne klimagassutslippene fra produksjon og transport av materialene i huset, til bruk, vedlikehold og til slutt sanering. Først ut er kataloghuset "Oslo".


- Vi forventer at dette kommer til å bli et krav for alle nye hus i fremtiden, derfor har vi like godt startet allerede nå med vår nye husmodell "Oslo", sier kjededirektøren.

Mer bærekraftig hus starter med kataloghuset "Oslo"

Systemhus har lansert den nye husmodellen "Oslo", som er en kompakt skoeskeformet hus på 162 m2 BTA og 130 m2 BRA i to etasjer som er bygget på ringmur, og har mulighet for takterrasse med utebod.

- De 130 Systemhusforhandlere over hele landet meldte inn et behov for et hus som passet på de små tomtene som gjerne er tilgjengelig i tettbygde strøk. Da fikk vi tegnet "Oslo" av arkitektene våre i Mestergruppen Arkitekter, og lagde et klimagassregnskap samtidig, fortsetter Trond Lie.

Kataloghuset Oslo

I regnestykket er "Oslo" satt opp som et vertikaldelt hus. Regnestykket tar utgangspunkt i at huset er levert som precut-sett, det vil si at materialene er kappet til i forkant, og ikke ute på byggeplassen. Det er brukt lavkarbonbetong i bygget. I regnestykket er normalt vedlikehold regnet inn, som en runde med utskifting av vinduer. Regnestykket viser at gjennom hele livsløpet på 60 år slipper "Oslo" ut 35,8 tonn CO2, 198 kilo pr. brutto kvadratmeter, eller 3 kg pr. kvadratmeter pr. år.

- Og dette er før utslippene er optimalisert. Regnestykket viser hvordan valg av andre produkter, produksjonsmåter, oppvarming med mer virker inn på totalen. Vi ser at klimagassregnskap motiverer til bedre løsninger som gir mindre utslipp, sier Elisabeth Jelstad, teknisk sjef i Systemhus og Mestergruppen.

Hvordan gjøre CO2-utslipp "fattbart"?

Bygg og anlegg sto for 25 % av de totale klimagassutslippene i Norge i 2017 med 13 millioner tonn. 75 % av dette er knyttet til produksjon og transport av byggevarer.

- Det er vanskelig å forstå hvor mye 1 tonn CO2 egentlig er. En av våre felles utfordringer er å gjøre CO2 "fattbart", slik at vi kan forholde oss til det og ta smarte klimavalg som bevisste forbrukere og husleverandører, legger Elisabeth Jelstad til.

Hun sammenligner gjerne CO2 med kalorier, som heller ikke er en fysisk størrelse, men som beskriver dagsbehovet for energi om dagen. 398 kilo CO2 tilsvarer å kjøre Oslo-Kristiansand tur/retur med bil 4 ganger, eller å produsere 13 mobiltelefoner.

- Når vi har noe å regne ut fra, og tall som vi kan forholde oss til, blir det enklere å ta mer bærekraftige valg, fortsetter hun.

- Dette er en start mot mer bærekraftige hus

Nå fortsetter Systemhus arbeidet med å lage klimaregnskap for de øvrige husene kjeden tilbyr.

- Vi har startet med å samle data for produktene som et hus består av, og vil samarbeide tett med hele byggebransjen for å få en felles måte å beregne utslippene på. Slik kan vi alle bidra til å nå målene om å redusere utslippene fremover, avrunder Trond Lie i Systemhus.

Kataloghuset Oslo stue og kjøkken har klimagassregnskap

Relaterte artikler