Hopp til hovedinnhold
9 tips for å gjøre ditt nye hus bærekraftig

9 tips for å gjøre ditt nye hus bærekraftig

Ved å ta bevisste valg kan du som skal bygge ny bolig bidra med å redusere utslippene. Over tid sparer du også penger på bærekraftige og mer langsiktige valg.

Boliger står for en stor del av energiforbruket, der husholdninger står for omtrent 20% av det totale energiforbruket i Norge. Ved å ta bevisste valg, kan du som skal bygge ny bolig bidra med å redusere utslippene. Over tid sparer du også penger på bærekraftige og mer langsiktige valg.

Selv om energibesparende og miljøeffektive tiltak kan være kostbare, vil du også spare mye penger på miljøsmarte valg i det lange løp. Både verdien på boligen vil øke, og regningene vil bli betraktelig lavere. Energismarte hus er også miljøvennlige hus. Vi i Systemhus står klare til å hjelpe deg på veien mot et miljøriktig og friskt hjem.

1. Velg en mindre tomt

En av de største truslene mot jordas økosystem er arealendringer. Jo mer av naturen som må vike for byggene våre, jo mer negativ innvirkning har det på økosystemet.

En måte du kan bidra til en mer bærekraftig måte å leve på, er å velge en mindre tomt som ikke går på bekostning av naturen. Flermannsboliger, som tomannsboliger og firemannsboliger, er gode alternativer. Når flere husholdninger bor tettere på hverandre, trenger vi ikke like stor plass.

Furnes er en arealeffektiv tomannsbolig med hele fire soverom per boenhet

Furnes er en arealeffektiv tomannsbolig med hele fire soverom per boenhet

2. Mer bærekraftig? Velg et mindre hus

Et lite hus vil naturlig nok kreve mindre energi til oppvarming og nedkjøling enn et større hus. For å få ned kvadratmeterne på huset, kan det være lurt å tenke på hvor mye plass du egentlig trenger.

Ved å være plasseffektiv kan du spare dyrebare kvadratmetere. Vi har flere mindre husmodeller i katalogen vår som du kan ta utgangspunkt i når du planlegger huset ditt. Kanskje får du også en positiv overraskelse når du ser hvor godt plassen kan utnyttes!

Om du er usikker på hvordan familiesituasjonen vil bli i fremtiden, kan det være lurt å velge et hus med fleksible planløsninger. Vår husmodell Hitra er en slik fleksibel husmodell som enkelt kan gjøres om til å passe flere ulike livssituasjoner.

Husmodellen Rørvik på ett plan.

Husmodellen Rørvik på ett plan.

3. Riktig tomt og riktig plassering av huset

Tenk på hvor du plasserer huset ditt med tanke på naturlig oppvarming og dagslys. Utnytt solvarmen til å varme opp rom som stue og kjøkken.

Ikke minst, om du velger å bo i nærheten av jobb, butikk, skole, barnehage og fritidsaktiviteter, kan du redusere behovet for å kjøre bil i hverdagen. Med kortere reisevei sparer du både miljøet, tid og penger.

4. Isolasjon og tett konstruksjon

I den norske husholdningen bruker vi omtrent 70 % av strømforbruket vårt på oppvarming av rom. Luftlekkasjer rundt vinduer, dører, rør og kanaler står for varmetapet i bygninger. Med en tett konstruksjon unngår du luftlekkasjer. Om du i tillegg isolerer 5-20 centimeter ekstra i gulv, tak og yttervegger, vil du ta bedre vare på varmen som allerede er i huset. På den måten bruker du mindre energi til oppvarmingen.

Vinduene alene kan stå for hele 40% av varmetapet i boligen din. Hvor stort varmetapet er, avhenger av kvaliteten på glasset, størrelsen på vindusflaten, lufttettingen og isoleringen rundt vinduet. Dagens krav er at du skal ha vinduer med en U-verdi på 0.8 til 1.2, der lavere U-verdi betyr bedre isolasjon. Varmetapet kan reduseres med 30% om du velger et vindu med lavere U-verdi enn minstekravet.

Din lokale forhandler kan hjelpe deg med gode råd for å unngå varmetap, ubehagelig trekk, og ikke minst høy strømregning!

5. Velg bærekraftige materialer med lang levetid

Om du ønsker å redusere påvirkningen den nye boligen din har på miljøet, bør du tenke på å velge miljøvennlige produkter med lang levetid. Produkter du kan tenke på er valg av tak, byggematerialer, vegger, benkeplater, isolasjon og gulv.

Når du har valgt et hus fra vår katalog har du allerede gjort et miljøvennlig valg. Tre er et miljøvennlig byggemateriale og som en del av Norges klimapolitikk legges det opp til økt bruk av tre i både boliger og næringsbygg. Tre er en fornybar råvare med lave klimagassutslipp, og gjenvinning og gjenbruk er enkelt. I tillegg bidrar tre som materiale i boligen til et godt inneklima.

I tillegg kan du vurdere å bruke produkter som gjenvunnet tømmer, resirkulert plast og glass. Du kan også bruke naturlige produkter som bambus, kork og linoleum, som er laget av fornybare materialer. Type lyspærer i det nye huset ditt er verdt å vie litt oppmerksomhet. LED-lyspærer og sparepærer koster mer enn halogene lyspærer, men bruker både mindre energi og varer lenger. Maling og lakk med lav eller ingen VOC (kjemiske stoffer som avgasses) er bra for miljøet og inneklimaet i din nye bolig.

Vi anbefaler deg å ha en god dialog med din lokale Systemhus-forhandler når du skal velge materialer og håndverkstjenester til din nye bolig.

6. Produser din egen energi med solceller eller vindkraftverk

Fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker. Vind- og solenergi er rene og fornybare energikilder som stadig blir et aktuelt alternativ for flere huseiere.

Selv om dette kan være en kostbar investering, vil du spare energi på lengre sikt. Ikke nok med at du reduserer ditt eget energiforbruk når du produserer egen strøm, du kan i tillegg selge den overskytende strømmen som du ikke bruker til nettselskapet - om du inngår en avtale med dem om det.

7. Andre fornybare energitiltak

Et alternativ til å produsere egen energi, er å installere solfangere. Solfangere brukes til oppvarming av hus og tappevann.

For å utnytte energien fra solen til å varme opp huset, er du avhengig av å ha et vannbårent system i din bolig. Vannbåren varme er varme som produseres av en varmekilde, og som sirkulerer i boligen via rør i gulv eller gjennom radiatorer. Med vannbåren varme installert i huset ditt, har du flere andre fornybare alternativer som væske-til-vann-varmepumpe, luft-til-vann-varmepumpe eller biokjel. En biokjel bruker bioenergi som for eksempel ved, pellets eller flis, til å varme opp vann til radiatorer eller vannbåren gulvvarme.

Visste du at det også er mulig å bruke vannet som har vært brukt til dusjing, oppvask, vaskemaskin og matlaging, til å forvarme nytt kaldt vann som kommer inn i huset? Dette kalles varmegjenvinning av gråvann.

8. Varm opp kun det du trenger med et varmestyringssystem

I stedet for å la varmen i huset stå på hele døgnet, om du sover eller er på jobb, kan du ved hjelp av et varmestyringssystem få kontroll over energibruken din. Når det ikke er behov for oppvarmingen, sørger systemet for at varmen kobles ut eller reduseres.

Det finnes smart styring av en rekke løsninger som elektrisk gulvvarme, vannbåren varme, radiator og panelovner. De beste varmestyringssystemene sørger for en god komforttemperatur, samtidig som energiforbruket holdes til et minimum.

9. Tenk langsiktig

Selv om du ikke har råd til en varmepumpe, vannbåren gulvvarme, solfangere eller solcellepaneler i dag, kan det lønne seg å legge til rette for at disse kan installeres på et senere tidspunkt. Det kan også være lurt å legge til rette for elbil-lader, både for fremtidig bruk eller for å øke verdien på boligen.

Både gjennom Enova og flere kommuner kan du få økonomisk støtte for de energitiltakene du gjør i din nye bolig. Solcellepanel, solfangere og vannbåren varme er eksempler på tiltak som kan støttes.

Kilder: Sintef Energiforskning AS, Enova, Energifakta Norge

Relaterte artikler

Byggeprosessen hos Systemhus

Det er viktig for oss i Systemhus å være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for deg i din byggeprosess.