Hopp til hovedinnhold

Byggeprosessen hos Systemhus

Det er viktig for oss i Systemhus å være en aktiv og konstruktiv samarbeidspartner for deg i din byggeprosess.

I Systemhus jobber vi hele tiden for at du som boligkjøper skal ha en trygg og hyggelig prosess. En god dialog fra start til slutt er en viktig del for å få sømløse og vellykkede boligprosjekter. Vi sørger for at du som kunde vet hva som er mulig og passer på at alt går riktig for seg i byggeprosessens ulike faser.

1. Det starter med en drøm

Når du skal realisere din boligdrøm, er det viktig å finne en partner som vil gi deg en god prosess og et perfekt resultat. Vi i Systemhus har realisert nesten 50.000 boligdrømmer siden 1967. La oss hjelpe deg å realisere din.

Spire fra Systemhus

Spire fra Systemhus

2. Tomtebefaring

Den nye tomten skal huse deres nye hjem. Vi er med på tomtebefaring, og tar ansvar for at lover og forskrifter følges. Er tomten virkelig flat? Hvordan bør huset bygges i forhold til himmelretningene, utsikt, vindretninger, snø- og grunnforhold? Spør oss om råd.

3. Tegningsforslag og pristilbud

Våre arkitekter og konsulenter vil også kunne bistå dere med tilpasning av hus på tomt. Vi gir deretter et bindende pristilbud som garanterer at boligen leveres etter tegning til avtalt pris. Utover normal indeksregulering er prisen bindende

4. Kontraktsmøte

Vi benytter standard kontrakter som er utarbeidet av en komite utnevnt av Standard Norge, etter forslag fra blant annet Boligprodusentenes forening, Forbrukerrådet, Husbanken, Finans Norge m. fl. Her avtales alt fra pris, garantistillelse og dato for overtakelse.

5. Byggesøknad

Dette er en omstendelig prosess som vi tar oss av. Vi benytter kun offentlig godkjente håndverksbedrifter til prosjektering, bygging og kontroll av det enkelte fagområdet. Selv tar vi det overordnede koordineringsansvaret.

6. Oppstartsmøte

I oppstartsmøtet gjennomgår vi hele byggeprosessen vi nå skal gå inn i. Det omfatter avtalt leveranseomfang, utførelse, kontroll og fremdrift frem mot overtakelsesprosedyren. Etter dette møtet vil det normalt være mer utfordrende å gjøre endringer i leveranse og utførelse.

Klar, ferdig, bygg!

7. Byggeperioden

Byggeperioden deles opp i milepæler hvor vi foretar teknisk kontroll etter oppsatt milepælsjekkliste.

8. Egeninnsats

Det vil være anledning å utføre egeninnsats dersom man har kvalifikasjoner til dette. Dette må avtales særskilt i kontrakt.

9. Ferdigbefaring

Vi foretar ferdigbefaring med sluttkontroll når bygget er klar for overtakelse.

10. Overtakelse

Overtakelse av kontraktsarbeidet representerer selve målet med kontrakten, her gjør man en grundig befaring der hele boligen inspiseres. Ved overtakelse av boligen vil du også få en bruksanvisning og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) med informasjon. Her vil du finne råd for bruk og vedlikehold av boligen, men også informasjon om produkter og tekniske anlegg. Videre besørger vi offentlig ferdigattest før innflytting kan skje.

11. Ettårs garantibefaring

Vi kaller inn til ettårsbefaring hvor vi gjennomgår boligen. I Systemhus er vi sammen veldig opptatt av kundereisen og opplevelsen kunden har i møte med oss. Vi jobber hele tiden for å bli bedre. Det er derfor helt avgjørende at våre kunder gir oss tilbakemelding. Systemhus kundeundersøkelse blir gjennomført av Prognosesenteret for hele bransjen, og sendes ut til kundene etter overtagelse og ved ettårsbefaringen. Vi håper at kundene våre tar seg tid til å gi oss sine tilbakemeldinger som vi bruker aktivt for å optimalisere kundereisen.

Kontakt oss

Hva gjelder henvendelsen?

Din kontaktinformasjon

Hvor vil du bygge?

Hva kan vi hjelpe med?

Relaterte artikler

Funkishuset Alsvåg ferdighus

Bygge hus med utleiedel

Om steget frem til byggeprosessen skal være noe enklere kan hus med utleiedel være løsningen. Vi deler noen råd med deg som vurderer utleiedel.