Hopp til hovedinnhold
Bilde av barn i et rom med støvpartikler

Et samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund siden 1989

Siden 1989 har Systemhus samarbeidet med Norges Astma og Allergiforbund om å tilrettelegge for best mulig inneklima i boligen. En stor andel av norges befolkning er plaget med astma- og allergiplager, og tendensen er økende.

Astma og allergi - økende plager blant stor andel av norges befolkning

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) jobber på flere fronter for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem. Allergi er kroniske sykdommer som dessverre opplever en økende forekomst, særlig blant barn og unge. Ett av fire barn i Norge får astma, og det er den hyppigste årsaken til akutte sykehusinnleggelser for barn. En langt større andel norske barn får astma, allergier og andre overfølsomhetssykdommer nå enn før. Det er en alarm-
erende og skremmende utvikling. Mer enn 40% av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hvor mange som opplever overfølsomhetsreaksjoner er ikke kjent.

Et sykt barn med astma og allergiplager

Opplevelsen av dårlig inneklima

Vi opplever inneklima uansett hvor vi oppholder oss innendørs. For de fleste innebærer dette hjemme, på skolen eller i barnehagen, eller på arbeidsstedet. Personer med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer er spesielt sårbare for et dårlig inneklima, og kan få betydelig økte helseplager i bygg og boliger der det er problemer med inneklimaet. Friske personer kan også få betydelige helseplager ved å oppholde seg over tid i bygg med dårlig inneklima.

De vanligste plagene som kan oppstå er:

  • Gjentagende luftveisinfeksjoner
  • Hodepine
  • Unormal tretthet
  • Tørr hud
  • Tørre og såre slimhinner i øyne nese og hals
  • Nedsatt konsentrasjon og arbeidsevne

Systemhus og NAAF med samarbeid siden 1989

For NAAF er forebyggende arbeid av stor betydning slik at flest mulig får praktisk kunnskap og at de kan iverksette tiltak som kan virke positivt på inneklima, helse og bokomfort. Idet forebyggende arbeidet er samarbeidet med Systemhus, en av Norges største boligbyggere, av stor betydning, for det å bygge boliger er helsearbeid ipraksis. Samarbeidet ble etablert så tidlig som i 1989. Dette samarbeidet har bidratt til at Systemhus har opparbeidet kompetanse innen inneklima, helse og miljø slik at de kan gi gode råd til boligkjøpere i de ulike faser. Sammen skal NAAF og Systemhus tilrettelegge for at boligkjøpere tar de gode valgene. Vi tror at boligeiere lettere vil tilegne seg kunnskap om inneklima, helse og vedlikehold når
kunnskapen kun ligger noen tastetrykk unna.

Ta gjerne kontakt med Norges Astma- og Allergiforbund i forkant av at du skal bygge hus, for å få de beste rådene som man må ta hensyn til.

https://www.naaf.no/

Logo til Norges Astma og allergiforbund

Relaterte artikler

Mor støvsuger stuen

Godt inneklima forebygger astma- og allergiplager

Mer enn 40 % av oss får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Inneklimaet i husene vi bor i har mye å si for å forebygge astma- og allergiplager. Systemhus jobber sammen med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) med forebyggende tiltak for å bedre inneklimaet i boligene vi bygger.

Veien til en allergivennlig bolig

Astma- og Allergiforbundet gir deg noen praktiske råd du bør tenke på i forbindelse med planleggingen av huset og etterpå for å få en allergivennlig bolig.

Systemhus er Friske Hjem

Vi tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og svært mye av denne tiden oppholder vi oss i våre egne boliger. Da skylder du deg selv og familien en bolig med best mulig inneklima.