Hopp til hovedinnhold
Lyst og koselig soverom

Veien til en allergivennlig bolig

Astma- og Allergiforbundet gir deg noen praktiske råd du bør tenke på i forbindelse med planleggingen av huset og etterpå for å få en allergivennlig bolig.

​Skrevet av Kai Gustavsen - fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern i NAAF.

Tenk allergivennlig i planfasen

Skal du bygge bolig bør du involvere deg på planstadiet slik at du får kunnskap om hva som blir innarbeidet av inneklima- og helsevennlige tiltak i boligen. NAAF tror at tidlig involvering i byggeprosessen kan bidra til økt forståelse for de valg og løsninger som tas i de ulike faser i byggeprosjektet. Valg som vil gi merverdi for din familie. Medvirkning underveis i byggeprosjektet vil gi deg praktisk kunnskap om hva som skal vedlikeholdes og pleies i bo- og bruksfasen.

Godt inneklima starter ute, og valg av tomt som vektlegger inneklima er viktig for bo- og bruksfasen. NAAF tenker da på:

 • ​Tørr byggegrunn og at vannet renner bort fra boligen.
 • Plassering av boligen på tomta som vektlegger solbestråling, inneklima og trivsel. For eksempel bør man unngå at soverommene ligger slik til at de blir oppvarmet av solen.
 • Ren luft er viktig. I byer og tettbebygde strøk kan det være mye forurensning fra trafikk eller industri. Mye av forurensningen tas bort av gode ventilasjonsanlegg.
 • God planlegging av renholdsvennlig gangvei og inngangsparti er bra for inneklima.
 • Tilgang til frostsikker vannkran ved ytterdøra slik at gangbaner og uteområde kan rengjøres effektivt med vannslange.
 • Planlegg trappa ute slik at den får avskrapningsrist der sand og skitt stoppes effektivt ute. En «bankestein» fra byggetomta vil være egnet til å banke av sand, søle og snø fra utesko slik at minst mulig sand trekkes inn. Sand virker som sandpapir på underlag og frigjør kjemiske partikler til inneklimaet.
 • Friske hjem-konseptet er med på å sikre at en ren og tørr byggeprosess gjennomføres. I konseptet er det gode rutiner for tildekking av materialer samt fjerning av materiale som har blitt fuktskadet.
Lys og koselig stue

Praktiske ting du bør tenke på i bofasen

 • ​Gjør deg kjent med hvordan de ulike tekniske anleggene i boligen din fungerer.
 • Temperaturen i de ulike rom er viktig for inneklima, så derfor er det viktig at familien blir enige om hvilken temperatur som er ønskelig i de ulike rom.
 • Forsøk å hold temperaturen under 22°C i den kalde årstiden.
 • Bruk utvendig solavskjerming aktivt i den varme årstiden.
 • Ventilasjonsanlegget er boligens «lunger», sjekk det regelmessig og bytt filter hver høst.
 • Påse at luften som blåses ut av ventilasjonsanlegget er undertemperert – bidrar til bedre inneklima
 • Bruk husets sentralstøvsuger regelmessig på gulv, hyller, skap, under seng og alle horisontale flater.
 • Bruk mikrofiber-verktøy, tørr og fuktig, for å fjerne flekker som sitter fast og ved rengjøring av sanitærrom.
 • Bær ut restavfall og organisk avfall hver dag for å unngå vond lukt i boligen.
 • Bruk NAAF-anbefalt maling dersom du ønsker å male en vegg mens du bor i huset.
 • Rengjør uteområdet og inngangspartiet regelmessig slik at sand og skitt ikke trekkes inn i boligen.
 • Sjekk boligen din utvendig på en regnværsdag for å se om takvann og vann fra nedløp renner effektivt bort fra huset for å unngå fukt- og muggproblematikk.

Kontakt gjerne en av våre forhandlere for mer informasjon.

Relaterte artikler

Du får aldri nok lys

I dagens interiørverden får farger, møbler og dekor mye oppmerksomhet, men vi bør ikke glemme en viktig faktor for et friskt og godt hjem: Lys.

Ta kontroll på lyden i boligen

​Behovet for å tenke på tiltak for å dempe akustikken i hus og leiligheter har økt de siste årene. Det er mange årsaker til det.

Systemhus er Friske Hjem

Vi tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og svært mye av denne tiden oppholder vi oss i våre egne boliger. Da skylder du deg selv og familien en bolig med best mulig inneklima.