Hopp til hovedinnhold
Innvendig isolasjonsarbeid

Nyttige isolasjonsråd til deg med hytteplaner

Enten du er på utkikk etter en helt ny hytte eller du ser etter en av eldre årgang (som trenger rehabilitering), er kanskje ikke valget av isolasjonsprodukter og -løsninger det du er aller mest opptatt av. Men det burde du faktisk være! For det å velge riktig isolasjon kan ha svært stor betydning for alle som skal bruke hytta i årene fremover.

Mange ønsker seg en hytte som har en størrelse og standard som langt overgår det som var vanlig tidligere. At hytta skal være like godt teknisk utstyrt og ha den samme høye komforten som man har hjemme, er heller ikke uvanlig.

Men disse ønskene og kravene kan også føre til økt energibruk – noe som igjen har innvirkning på miljøet rundt oss. For ikke å snakke om energiutgiftene. Hytter og fritidsboliger har som kjent ingen strømstøtteordning og dette har mange hytteeiere allerede merket godt.

Derfor er det viktigere en noensinne at hytter bygges energieffektive – enten det er snakk om nybygg, tilbygg eller rehabilitering. Husk også at i en godt og riktig isolert hytte vil det være mindre risiko for at kostbare vann- og frostskader skal kunne oppstå.

Innvendig isolasjonsarbeid med Rockwool

Foto: Rockwool

Velg bærekraftige isolasjonsløsninger som gir økt brannsikkerhet og bokomfort, men reduserte energikostnader

Klimautfordringene og det grønne skiftet er noe som berører oss alle – ikke minst kjøpere av hytter og fritidsboliger. Vi har alle et felles ansvar for å redusere klimaavtrykket fra våre hus og hytter, og derfor er det godt å vite at det finnes en rekke med muligheter og løsninger.

Ved å bruke ROCKWOOL steinull kombineres flere av de ”grønne løsningene” det er behov for. Med ROCKWOOL får du ikke bare et energieffektivt og naturlig isolasjonsprodukt som beholder egenskapene i hele hyttas levetid, men også et produkt som kan resirkuleres til ny kvalitetsisolasjon - om igjen og om igjen.

En hytte som isoleres med ROCKWOOL vil også få økt brannsikkerhet fordi steinullen er ubrennbar og tåler over 1000 °C uten å smelte. Dette kan bidra til å forhindre spredning av et branntilløp og være helt avgjørende i arbeidet med å redde liv og materielle verdier – ikke minst i hytteområder med begrensede slukkemuligheter og lang avstand til brann- og redningsetater. I tillegg vil den daglige bokomforten med en behagelig innetemperatur hele året, oppleves som et stort pluss.

Har hytta behov for en energirenovering?

Mange som har kjøpt en eldre hytte erfarer at standarden kanskje ikke var helt i tråd med ønskene man hadde. I slike tilfeller er tanken om å rehabilitere og energirenovere hytta nærliggende.

Hensikten med å energirenovere er, uansett størrelsen på hytta, å forbedre energi-effektiviteten slik at både energiforbruket og –utgiftene blir lavere. Arbeidet kan omfatte skifting av vinduer og dører, etterisolering og oppussing samt fornyelse av takbelegget. Alle gjør ikke alt dette på en gang, men stadig flere oppdager verdien i å etterisolere klimasmart - ikke minst pga dagens høye energipriser.

Et tre i skogen

ROCKWOOL har isolasjonsløsninger for enhver type renovering

Det finnes i dag flere effektive og praktiske produkter som med fordel kan brukes i arbeidet med å forbedre isolasjonsstandarden på hytta.

Godt innemiljø på hytta

Foto: Rockwool

Ved å etterisolere veggene utvendig vil energiforbruket reduseres samtidig som kuldebroene brytes og temperaturen i konstruksjonen økes Dette gir mindre fare for fukt- og råteproblemer. Aktuelle produkter å benytte kan være ROCKWOOL Flexi-plate eller fasadesystemet REDAir.

Støy fra loft, hems eller naborom som følge av manglende isolasjon er noe som kan være irriterende når hytta brukes av flere samtidig. Ved å isolere riktig, kan man takket være ROCKWOOL produktenes gode lydabsorberende egenskaper, oppnå meget gode resultater. Isoleres skilleveggene og etasjeskillerne med Flexi-plate får du også bedre kontroll med temperaturen i de forskjellige rommene.

Torvtak er også noe mange ønsker seg. Med ROCKTORV isolasjonsplate får man en fullgod og kompakt løsning iht dagens krav til varmeisolering - samtidig som man får økt brannsikkerhet ved en eventuellbrann i torven på taket.

Er hytta utstyrt med kjeller kan det, ikke minst pga klimaendringene med intense nedbørperioder, være utfordrende å holde den varm og tørr. Bruker ROCKWOOL Drensplate på utsiden av kjellerveggen vil du få en fullgod teknisk og kostnadsbesparende isolasjonsløsning som reduserer faren for fukt- og muggproblemer.

Mer informasjon om energismarte isolasjonsløsninger for hytter finner du på www.rockwool.no

Relaterte artikler

Systemhus er Friske Hjem

Vi tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og svært mye av denne tiden oppholder vi oss i våre egne boliger. Da skylder du deg selv og familien en bolig med best mulig inneklima.

Inneklima i boligen - hva bør jeg tenke på?

Ettersom vi tilbringer mye tid inne, både i hjem, skole, arbeidsplass og andre lokaler, er det viktig at inneklimaet er på topp. Nye lovkrav om energieffektive og tette bygg stiller større krav til ventilasjon.