Hopp til hovedinnhold
En lys og luftig stue med store vinduer

Inneklima i boligen - hva bør jeg tenke på?

Ettersom vi tilbringer mye tid inne, både i hjem, skole, arbeidsplass og andre lokaler, er det viktig at inneklimaet er på topp. Nye lovkrav om energieffektive og tette bygg stiller større krav til ventilasjon.

Vi tilbringer stadig mer tid innendørs – hele 90 prosent av døgnets timer faktisk. Ettersom vi tilbringer mye tid inne, både i hjem, skole, arbeidsplass og andre lokaler, er det viktig at inneklimaet er på topp. Nye lovkrav om energieffektive og tette bygg stiller større krav til ventilasjon. Vi har derfor vært i kontakt med vår leverandør, Flexit, for å høre deres råd og løsninger for et bedre inneklima.

En sunt og godt inneklima

Våre Systemhus er bygget rundt konseptet Friske Hjem, der et godt inneklima er et av våre viktigste hovedfokus. Et sunt og godt inneklima er viktig for at vi skal kunne fungere optimalt i hverdagen og er helt avgjørende for god trivsel og helse. Dersom inneklimaet i huset er dårlig, risikerer man å utvikle farlige luftveissykdommer og andre helseproblemer, som på sikt reduserer livskvaliteten. «Mange mennesker har luftveisrelaterte sykdommer som ofte blir forårsaket av dårlig inneklima», forteller Flexit. Det er derfor viktig å være oppmerksom ved kjøp eller oppussing av bolig, å se over ventilasjonen slik at den gir et bra inneklima.

Hvorfor ventilere?

Flexit peker på flere årsaker til hvorfor det er viktig med god ventilasjon. Hovedhensikten er å tilføre ren og frisk luft, samt fjerne fukt, lukt, radon og heksesot. I tillegg må man fjerne inneluften som er forurenset av mennesker, dyr, aktiviteter i boligen og materialer. Luften inne skal oppleves som frisk og behagelig, den skal ikke bidra til helseplager. God ventilasjon sikrer at det ikke oppstår fuktskader i bygningen i form av mugg og sopp, eller andre ugunstige forhold som kondens på vinduene. Det er viktig å være klar over at den tilførte luften nesten alltid er renere enn luften inne.

Ventilasjon for nybygg

Skal du investere i et nytt hus, anbefaler Flexit et komplett ventilasjonssystem med varmegjenvinning. Et moderne hus bygget i dag har mye mindre energibehov til oppvarming sammenlignet med et hus bygd på 70-tallet, og fremtidens boliger vil bruke enda mindre energi til varme. Samtidig øker forbruket av varmtvann til dusjing og andre formål i boligen. Nye boliger er svært tette og godt isolerte for å unngå varmetap og dermed spare energi, da blir god ventilasjon viktigere.

Byggeforskriften (TEK17) stiller strengere krav om energieffektiv ventilasjon i boligen, noe som betyr at nybygg skal ha et ventilasjonssystem som tilfører ren og frisk luft, og samtidig fjerne den fuktige og forurensende luften på en energieffektiv måte.

Ventilasjon for eldre bolig

Skal du for eksempel kjøpe en eldre bolig, kan det være vanskelig å ettermontere et komplett ventilasjonssystem med kanaler og aggregat. Vil du allikevel oppnå et bedre inneklima med økt komfort og samtidig spare energi, kan en romventilator være en god løsning. Romventilator gir et godt inneklima, gjenvinner varme i et enkeltrom og tilfører en ren, filtrert og frisk luft, samtidig som den brukte og forurensende luften blåses ut av huset. Med oppvarming av luften på vei inn i rommet slipper du opplevelsen av kald trekk.

Dersom du ønsker å ha et fullkomment ventilasjonssystem i boligen, foreslår Flexit at du investerer i et balansert ventilasjonsanlegg. Med et slikt anlegg, filtreres mikroskopiske støvpartikler og andre forurensninger bort. Man tilfører boligen kun filtrert, ren og frisk luft. I tillegg vil den bli varmet opp av ventilasjonsaggregatet slik at man unngår kald trekk. Bestill derfor befaring av en fagkyndig person for å finne den beste løsningen for kanalføringer og plassering av et aggregat i din bolig.

Relaterte artikler

Inneklima i boligen - hva bør jeg tenke på?

Ettersom vi tilbringer mye tid inne, både i hjem, skole, arbeidsplass og andre lokaler, er det viktig at inneklimaet er på topp. Nye lovkrav om energieffektive og tette bygg stiller større krav til ventilasjon.

Systemhus er Friske Hjem

Vi tilbringer omtrent 90% av tiden vår innendørs, og svært mye av denne tiden oppholder vi oss i våre egne boliger. Da skylder du deg selv og familien en bolig med best mulig inneklima.