Hopp til hovedinnhold
Interiør fra husmodellen Spire fra Systemhus.

Prisbeskrivelse nøkkelferdig bolig

Prisbeskrivelse nøkkelferdig bolig

Prisen for å bygge hus avhenger av flere faktorer. Hustype, husmodell, type tomt, størrelse, tilvalg, tilpasninger og geografisk plassering er de faktorene som påvirker prisen i størst grad. Den mest realistiske prisen for å bygge hus får du ved å ta kontakt med din lokale forhandler.

Dette er en generell beskrivelse av hva som er medregnet av leveranse i prisen på våre kataloghus. Prisen omfatter en nøkkelferdig bolig, uten tomt- og grunnarbeid.

Generelt

For detaljert informasjon om leveringsinnholdet henvises det til konkret pristilbud.

Innholdet i den enkelte husleveranse kan derfor avvike fra denne generelle beskrivelsen som kun er ment som en orientering om hva som normalt inngår i en husleveranse. I en konkret leveranse vil vi utarbeide kontrakt, tegninger og detaljert leveringsbeskrivelse som vil vise eksakt hva vi har avtalt.

Kvalitetssikring

Som medlem i Systemhus har din forhandler tilgang til et omfattende kvalitetssikringssystem, som gjør at man har faste kontrollrutiner fra første kundekontakt og fram til bygget står ferdig.

Kundetilpasninger

Systemhus har egne arkitekter som kan hjelpe deg med tilpasninger av huset.

Egeninnsats

Ønsker du å gjøre noen form for egeninnsats er du velkommen til det. Vi gir deg gjerne råd om hvilke arbeider du selv kan utføre, og hvilke arbeider det må benyttes godkjente firmaer til.

Les også: Tilpasning eller skreddersøm?

Tegninger

Sammen med kontrakten følger tegninger av alle planer, snitt og fasader på huset.

Skriftlig kontrakt

Systemhus benytter kontrakter som er tilpasset gjeldende lovverk for forbrukerkjøp av boliger. Kontraktene er anbefalt benyttet av Forbrukerrådet.

Hjelp med papirmølla

Når du skal bygge nytt hus er det mye papirarbeid som må utføres. Så langt som mulig hjelper vi deg med byggesøknader, lånepapirer, ansvarsrettsøknader og lignende.

Sikkerhet/garantier

Forhandler stiller sikkerhet i i form av en garanti i henhold til Bustadoppføringslova. For en enebolig som selges etter NS 3425 eller 3426 vil det si 10 % av kontraktsummen i byggeperioden. Sikkerheten gjelder for feil og mangler påberopt senest ved overtakelsen. Sikkerheten reduseres deretter til 5 % som gjelder for feil og mangler som påberopes etter at boligen er overtatt, og inntil 5 år.

Forsikring

Bygget, inklusive grunnmur er forsikret fra den dato kontrakten er inngått og fram til overtagelse.

Bygningskonstruksjon

1. Yttervegger

Yttervegger leveres som isolert bindingsverksvegg med utvendig og innvendig kledning som standard. Yttervegger mot terreng, leveres som isolerte grunnmurselementer, med innvendig kledning og utvendig puss over terreng.

2. Innvendige overflater

Leveranse innvendige overflater

Ønskes andre materialer kan vi selvfølgelig levere det.

3. Utvendige overflater

Grunnet bordkledning med mellomstrøk på vegg hvis ikke annet fremgår av leveringsbeskrivelsen. Enkelte hustyper kan ha annen type kledning, eksempelvis platekledninger i hele eller deler av fasaden.

Takflater tekkes med betongtakstein eller tilsvarende, eller annen egnet taktekking som folietekking eller stålplatetekking.

4. Balkong/ terrasse

Inngår balkong/terrasse i leveransen, benyttes trykkimpregnerte materialer i bærende konstruksjoner og dekke.

5. Vinduer/ytterdører

Leveres i henhold til gjeldene forskrifter og godkjent av Norsk Dør- og Vinduskontroll. Vinduer og ytterdører leveres fabrikkmalt, i hvit utførelse.

6. Innvendige dører

Leveres standard som hvitmalte formpressede dørblad, inkl. hvit karm.

7. Innvendige trapper

Trappene leveres i furu, med hvitmalte vanger/rekkverk og lakkerte trinn i eiketoning.

8. Listverk/ foringer

Leveres som fabrikkmalt, i hvit utførelse og med synlige spikerhull.

9. Kjøkken, bad og garderobe

Boligen du kjøper inneholder en fullverdig innredningspakke. Verdien av pakken rommer et normalbehov for innredning av boligen du kjøper. Dette er en totalsum som du har til rådighet når du skal velge innhold, omfang og standard på kjøkken, garderobe og baderomsinnredning.

Du kan selv velge om du vil bruke hele summen kun på kjøkken, eller om du vil fordele den på både kjøkken, bad og garderobe. Som boligkjøper står du selvsagt fritt til å velge en løsning utover den inkluderte innredningspakken.

Som kunde av Systemhus vil man selvsagt fortsatt nyte godt av de gunstige prisene ved en oppgradering.

10. Balansert ventilasjon med varmegjenvinner

Boligene leveres med balansert ventilasjon, som er den vanligste formen for ventilasjon i alle nye boliger. Det sikrer et godt inneklima i alle rom og er energisparende.

11. Sentralstøvsuger

Det leveres sentralstøvsuger, med nødvendige antall uttak. Til bileilighet leveres ikke sentralstøvsuger.

12. Takrenner og beslag

Takrenner med takfotbeslag og nedløpsrør er i stål, plast eller aluminium. Sålebenk- og terskelbeslag er i plastbelagt stål. Nødvendige stigetrinn og snøfangere på tak leveres.

13. Rørleggerarbeid/ sanitærutstyr

Anlegget er komplett fra innvendig stoppekran og omfatter blant annet varmtvannsbereder, røropplegg for varmt og kaldt vann, avløp, uttak for vaskemaskin og oppvaskmaskin, ett-greps blandebatterier og sanitærutstyr.

Sanitærutstyr i hvit utførelse. På vaskerom leveres skyllekar, der dette er inntegnet. Utvendig frostfri kran inngår.

14. Elektriske installasjoner

Elektriske installasjoner leveres fra og med utvendig tilknytningsskap. Fundamentjording er ikke inkludert i leveransen.

Ledningsføringer leveres skjult i vegg og himling. I lyd-/branncelle-begrensende vegg og himling, samt på murte og støpte vegger/tak legges åpen installasjon.

Antall lampe-, bryter- og stikkontaktpunkter leveres i henhold til kontraktsdokumenter og NEK400, norm for elektriske installasjoner. Materiellet leveres i hvit utførelse.

Nødvendige lysarmaturer, varmekabler i golv våtrom, og panelovner i boligrom inngår i leveransen.

15. Grunn- og betongarbeider

Materialer og arbeider i tilknytning til radonsperre, støpt plate og grunnmur er inkludert i leveransen.

Grunnarbeider og tomtetekniske arbeider er ikke inkludert i leveransen. Dette omfatter utstikking, utgraving av byggegrop, bortkjøring av masser, drenering, tilbakefylling, innfylling i ringmur, og planering av tomt etter utførte grunnmur/betongarbeider, samt utvendig frostsikring av grunnmur.

Framføring og frostsikring av vann og avløpsanlegg er ikke inkludert i leveransen.

16. Malerarbeider

Sparkling og maling av innvendig overflater, vegg og himling, inngår i leveransen.

Overflatebehandling av gipsplatekledninger utføres i henholdt til NS3420 Del T:

- Primærrom: estetisk klasse K3

- Sekundærrom: estetisk klasse K2

17. Øvrige installasjoner og leveranser

Det leveres røykvarsler til hver etasje, samt ett brannslukningsapparat pr. boenhet. På tak leveres stigetrinn/takstige til pipe og snøfangere der dette er et krav.