Oslo Entreprenørbedrift AS

Oslo Entreprenørbedrift AS

Oslo Entreprenørbedrift AS er en totalentreprenør og mesterbedrift innen nybygg av bolig, rehabilitering av borettslag/sameie og offentlig anskaffelse


Vårt firma består av høyt kvalifiserte og dedikerte medarbeidere. Vi har stort fokus på prosjektstyring og tett oppfølging av kunden.

Alle byggeprosjekter blir utført av kompetente håndverkere med god byggeskikk. Et hvert prosjekt er fulgt opp med teknologiske styringsverktøy som dokumenterer og optimaliserer prosesser.

Kontakt oss

image placeholder