Hopp til hovedinnhold

Martin Lid Trelast AS

Om oss

Ingeniørane i selskapet har ein sentral rolle i prosessen, og dei tek på seg ansvaret med å prosjektere og teikne dei ulike byggverka. Dette inkluderer å tilpasse prosjekta etter kundens ynskje og behov, noko som gir kundane ein høg grad av fleksibilitet når det gjeld val av produkt, løysingar og utsjånad. Den skreddarsydde tilnærminga er ein nøkkel til suksess for Martin Lid Trelast AS, og det gir dei moglegheit til å imøtekome ulike kundekrav.

Selskapet legg vekt på å levere kvalitet gjennom heile byggeprosessen, frå den første planleggingsfasen til ferdigstilling. I tillegg til å ha dyktige ingeniørar, tar Martin Lid Trelast AS også på seg ansvaret for papirarbeidet knytt til byggesøknader. Dette gjer at kundane kan fokusere på sjølve prosjektet, medan selskapet tar seg av dei administrative oppgåvene.

Lokal kunnskap er ein annan styrke for Martin Lid Trelast AS. Med god kjennskap til området på Voss og eit nært samarbeid med lokale fagfolk, er dei i stand til å tilby ein heilskapleg teneste som møter dei spesifikke behova og krava i regionen. Dette bidreg til at prosjekta blir gjennomførte på ein effektiv måte, samtidig som dei oppfyller lokale standardar og forskrifter.

Sammantatt leverer ikkje Martin Lid Trelast AS berre bygg, men også eit heilt pakkeløysing som strekkjer seg frå design og planlegging til gjennomføring og ferdigstilling. Med fokus på kvalitet, tilpassing etter kundens ønskje, og lokal kunnskap, er selskapet ein betydningsfull aktør innan byggebransjen på Voss.

 

Kontakt oss

Hva gjelder henvendelsen?

Din kontaktinformasjon

Hvor vil du bygge?

Hva kan vi hjelpe med?