Byggservice AS

Byggservice AS

Byggservice AS bygger Systemhus i Florø, Bremanger og Naustdal.

Byggservice AS ble grunnlagt i 1986, og etter 34 års erfaring i bransjen har vi tilegnet oss solid kunnskap og kompetanse som kundene våre kan nyte godt av. Firmaet står i dag fram som en velrenommert byggentreprenør med kapasitet til å utføre alle typer grunn-, betong- og tømrerarbeid.

Virksomheten har over 30 høyt kvalifiserte og entusiastiske medarbeidere. Oppdragene favner mellom annet oppføring av forretningsbygninger og offentlige bygninger, i tillegg til kaianlegg og mini-småkraftverk, betongdemninger og betongarbeid for bygg.

Oppdragsgiverne finn du innenfor de fleste sektorer, som til blant annet offentlige etater, næringsvirksomheter og private aktører.

Geografisk har vi hele Vestlandet som arbeidssted, men virksomheten satser i høy grad lokalt i Kvinnherad kommune og i nærliggende områder.

Kontakt oss

image placeholder