Hopp til hovedinnhold
Systemhus Move - et prosjekt om fremtidens bokonsept

Systemhus MOVE - et prosjekt om fremtidens bokonsept

Hvordan bor vi i fremtiden?

Som en av landets største huskjeder er vi opptatt av nettopp det. Det var bakgrunnen for at vi spurte dem som representerer fremtiden; unge mennesker med ulik bakgrunn og faglig ståsted.

Vi ga 9 engasjerte og dedikerte unge mennesker i oppgave å komme frem til et konsept for hvordan vi bor i fremtiden.

Mennesket, teknologi og miljø

Måten vi bygger hus på har ikke endret seg mye de siste 30 årene. Men vi tror at svært mye kommer til å endre seg i løpet av de neste 30 årene. Vi skal være i forkant - derfor lanserte Systemhus MOVE.

Vi valgte å sette fokus på tre områder som vi mener har stor betydning for hvordan vi kommer til å bo i fremtiden - mennesket, teknologi og miljø. Vi håper å kunne presentere nye tanker og ideer slik at vi som Norges største boligbygger kan strekke oss enda lengre i vår utvikling av boliger - i alle type formater.

Valgt gjennom audition og intervjurunder

Deltakerne presenterte sine visjoner og fokusområder rundt fremtidens boformer. Samfunnets utfordringer knyttet til sosiale, demografiske og tekniske områder ble også dratt frem. Etter intervjurunder, individuelle presentasjoner og samhandling i gruppeoppgaver ble det endelige teamet satt sammen.

Systemhus MOVE gruppen består av unge mennesker mellom 20-25 år

Gruppen bestod av unge mennesker mellom 20-25 år som kom fra hele landet. De representerte ulike fag- og interesseområder som er viktige aspekter innenfor boligutvikling. Deltakerne ble delt inn i to grupper og det var en engasjert og spennende gjeng!

Møt våre to fremtidsteam!

Team: 4-MATION

4-MATION består av Hindel, Malin, Julia og Joachim.

4-MATION bestod av Hindel (Bachelor i interiørarkitektur og sosiologistudent), Malin (Designstudent), Julia (Siviløkonom) og Joachim (Byggingeniørstudent).

Team: Bikuben

Bikuben består av Jakob, Stin, Mathias, Rakel og Edgar.

Bikuben bestod av Jakob (Byggingeniørstudent), Stin (Bachelor i samfunnsgeografi), Mathias (Arkitektstudent), Rakel (Psykologistudent) og Edgar (Studerer informasjonsteknologi).

Systemhus MOVE

Systemhus MOVE - et prosjekt om fremtidens bokonsept

Relaterte artikler

Smarthus; Fremtidens hus

Smarthus; Fremtidens hus

I dagens stadig mer digitaliserte verden har smarthus-teknologi blitt et viktig skritt fremover, som kombinerer innovasjon, komfort og bærekraft. Hos Systemhus er våre verdier fundamentale for alt vi gjør, og dette gjelder også når vi utforsker og implementerer smarthusløsninger.