Ing Øyvind Jørgensen AS

Ing Øyvind Jørgensen AS

Ing. Øyvind Jørgensen AS bygger Systemhus i Sunnhordland.

Ing. Øyvind Jørgensen AS har sytten tilsette og kontorlokaler i Stjerneblokka på Heiane. Halvparten av dei tilsette er stasjonert på kontoret. Dei andre er i aksjon ute på byggeplassane. Dei 10-15 første åra dreiv me med alt innan bygg for industri og bustad unnateke sjølve byggoppføringa. Då var Aker Stord den største kunden vår. Så følgde ein tiårsperiode med mange oppdrag i Stavanger og Bergen, for blant anna Norwegian Contractors og First Hotel på Bryggen. På Stord har me hatt fleire store oppdrag, som til dømes djupvasskai for Aker Stord og produksjonsbygg på 6000 m² for Aker Elektro i Grunnavågen i Sagvåg. Sidan 2008 har me hatt eigne tømrarar og handverkarar for bygging og oppføring av eigenutvikla bygg.

Kontakt oss

image placeholder