Ryfylke Trelast
bygger hus fra systemhus

Bygger Systemhus i Strand, Hjelmeland, Forsand, Finnøy


Rylke Trelast AS ble stiftet i 1946 og er den største totalleverandøren av nye boliger og byggetjenester i Ryfylke. Vi har egne byggefelt, tomter, hytteområder og boligprosjekter. Ryfylke Trelast består av 42 høyt kvalifiserte ansatte og har egen prosjekteringsstab og arkitekt på huset.

Vi legger vekt på kvalitet i alle ledd!


Adresse: 
Alsvikvegen 33
4120
Tau
Telefon: 
Epost: 
Nettside: