Ing Øyvind Jørgensen AS
bygger hus fra systemhus

Bygger Systemhus i Sunnhordland


Ing. Øyvind Jørgensen AS vart etablert i 1985, og har sidan den gang arbeida med arkitektoppdrag og rådgivande byggtekniske tenester.

Vi har oppdrag innan prosjektering av alle typar bygg- og anleggskonstruksjonar, arealplanlegging og oppsetting av bygg.

Adresse: 
Heiane 31
5412
Stord
Telefon: 
53 40 90 60
Nettside: