Martin Lid Trelast AS
bygger hus fra systemhus

bygger Systemhus i Voss


Martin Lid Trelast AS er ei familiebedrift med lange tradisjonar. I over 50 år har me prøvd å gjere vårt beste for at kundar skal bli fornøygde. Denne innstillingen har prega familiebedrifta sidan starten, og har blitt smitta over til heile arbeidsstokken.

Dei tilsette har kvar einaste dag fokus på å yta god service og kompetanse til kundane. Me hjelper deg med gode råd, tips og veiledning om trendar og krav innanfor byggfaget.

Adresse: 
Brynalii 140
5705
Voss
Telefon: 
56 51 12 39